Begins

Jama'ah

Fajr

06:17

07:15

 - Sunrise

07:55

Dhuhr

12:16

01:15

Asr

02:38

03:00

Maghrib

04:27

04:32

Isha

06:03

07:30

 

 

 

 

1st Jumu'ah

12:45

2nd Jumu'ah

01:15