Begins

Jama'ah

Fajr

05:11

06:00

 - Sunrise

06:46

Dhuhr

11:49

01:15

Asr

02:48

03:15

Maghrib

04:42

04:47

Isha

06:09

07:30

 

 

 

 

1st Jumu'ah

01:00

2nd Jumu'ah

01:30